22 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Khi bạn thực sự yêu ai đó

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:36
  • Chia sẽ ›

  • Khi bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ không đánh giá họ bởi quá khứ. Bạn sẽ để nó ở đó, vui vẻ biết rằng họ là một phần trong tương lai của mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét