8 thg 5, 2013

Tagged Under: ,

Khó khăn do làm đúng

By: Hoa Dang Nguyen On: 08:51
  • Chia sẽ ›

  • Thỉnh thoảng bạn đối mặt với khó khăn không phải do bạn làm sai mà là do bạn làm đúng.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét