29 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Lo ít. Cười nhiều

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:28
  • Chia sẽ ›

  • Lo ít. Cười nhiều. Nhận phê bình.Chịu trách nhiệm. Giữ yên lặng và lắng nghe. Yêu cuộc sống.Đối mặt với thử thách.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét