15 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Luôn chủ động và đối mặt với thử thách

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:12
  • Chia sẽ ›

  • Đừng để cuộc sống bị phụ thuộc//Đừng để cuộc sống của bạn bị phụ thuộc vào một thứ gì đó mà bạn không điều khiển được. Hãy luôn chủ động và đối mặt với thử thách mỗi lúc cần thiết.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét