8 thg 5, 2013

Tagged Under: ,

Nếu em sống đến 100 tuổi

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:07
  • Chia sẽ ›


  • Nếu em sống đến 100 tuổi, anh hy vọng mình cũng ráng đến 100 tuổi trừ 1 ngày. Như vậy anh sẽ không bao giờ sống thiếu em...
    Lời tỏ tình dễ thương

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét