13 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Sống sót sau bão, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ.

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:25
  • Chia sẽ ›


  • Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không thể nhớ nổi làm sao bạn có thể vượt qua, làm sao bạn có thể xoay xở để sống sót. Bạn thậm chí sẽ không chắc chắn rằng cơn bão đã thực sự qua đi hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn! Khi bạn đi ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn giống như người trước đây bước vào. Đó là tấc cả những gì mà cơn bão để lại.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét