8 thg 5, 2013

Tagged Under: ,

Sống với tính cách không phải nhan sắc

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:02
  • Chia sẽ ›

  • Bạn có thể yêu ai đó vì sắc đẹp của họ, nhưng hãy nhớ rằng cuối cùng bạn sẽ phải sống với tính cách, không phải sắc đẹp của họ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét