17 thg 5, 2013

Tagged Under:

Tắm biển chú ý!

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:04
 • Chia sẽ ›

 • Quan sát hình ảnh, nơi có sóng bạc đầu là nơi dòng nước đi từ biển vào gần bờ. Nếu chúng ta tắm biển nơi có sóng bạc đầu thì chúng ta sẽ được sóng đánh đưa vào bờ. 

  Tuy nhiên, nếu chúng ta di chuyển vào tắm chỗ lặng sóng (giữa hai mũi tên) là chúng ta rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng sông nhỏ này sẽ lập tức kéo phăng chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng chúng ta ra biển.

  Vùng sóng bạc đầu là vùng cồn (hay còn hiểu là vùng đất cao dưới mặt nước) vùng cồn thường tắm không thích lắm nhưng an toàn, vùng cồn rất cạn, còn vùng lặng sóng là lạch, lạch nước cực sâu. Ở biển cứ 1 vùng cồn lại đến vùng lạch, đôi lúc bơi ra xa thấy rất cạn vì may mắn tắm ở vùng cồn, nhưng vào gần bờ lại rất sâu. Vùng cồn và lạch có hình dạng như những ngọn núi và thung lũng, hình elip là chủ yếu. Bạn cũng có thể nhận biết vùng cồn và lạch qua cảm giác của chân, ở dưới nước, nếu chân đi thấy cát có vằn thì đó là vùng lạch, vùng cồn mặt đất rất trơn.

  Như vậy, vùng có sóng không phải là vùng nguy hiểm mà vùng lặng sóng mới chính là vùng nguy hiểm.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét