11 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Tha thứ cho người làm bạn đau khổ

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:37
  • Chia sẽ ›

  • Tha thứ cho người đã làm bạn đau khổ là món quà của bạn cho họ. Quên đi người đã làm bạn đau khổ là món quà bạn dành cho chính bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét