20 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Thất bại là mẹ của thành công.

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:23
  • Chia sẽ ›

  • Có thể bạn đã thất bại, nhưng bạn không sai lầm. Đó là một lần không thành công nhưng nếu luôn cố gắng, rồi sẽ đến lúc bạn thành công.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét