16 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Thực hiện điều làm mình hạnh phúc

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:19
  • Chia sẽ ›

  • Hãy tìm ra điều gì làm bạn hạnh phúc và thực hiện điều đó nhiều hơn. Hãy tìm ra điều gì làm bạn không hạnh phúc và tránh xa nó.   -Mandy Hale

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét