14 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , , , , ,

Tôi biết mình đã vượt qua và đã khác

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:14
  • Chia sẽ ›

  • Tôi biết mình đã mạnh mẽ hơn nhờ vào gặp khó khăn, đã sáng suốt hơn nhờ vào sai lầm tôi mắc phải và biết mình đang hạnh phúc nhờ vào những kỷ nghiệm đau buồn mà tôi từng nếm trải. - Admin BHCS

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét