7 thg 5, 2013

Tagged Under: , ,

Trong mối quan hệ sai lầm

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:12
  • Chia sẽ ›

  • Nếu cộng sự của bạn không thể thấy được điều tốt đẹp trong bạn, bạn đang ở trong một mối quan hệ sai lầm.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét