21 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Tự hỏi bản thân để nên tiếp tục

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:38
  • Chia sẽ ›

  • Hãy tự hỏi bản thân nếu những gì bạn làm hôm nay có thể giúp bạn đến gần hơn nơi bạn muốn vào ngày mai. Có thể thì hãy tiếp tục, không thì đừng níu kéo!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét