16 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Đừng hành động nóng vội

By: Hoa Dang Nguyen On: 00:32
  • Chia sẽ ›
  • Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một lát để biết lý do trước khi hành động vì rất dễ sai lầm nếu nóng vội.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét