19 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Đừng đi theo vết xe đổ!

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:03
  • Chia sẽ ›

  • Tâm lý con gái là thế, quan tâm nhiều thì chán, không quan tâm thì thấy thiếu vắng. Nhưng vì chán mà đánh mất lúc nào họ không biết, đến lúc thiếu vắng mới biết mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Nếu bạn là con gái, đừng đi theo vết xe đổ đó!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét