12 thg 5, 2013

Tagged Under: , , ,

Vấp ngã và đứng dậy mạnh mẽ

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:28
  • Chia sẽ ›

  • Người vấp ngã và đứng dậy mạnh mẽ hơn rất nhiều người chưa bao giờ vấp ngã.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét