13 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , ,

Xứng đáng để bị đánh

By: Hoa Dang Nguyen On: 23:12
  • Chia sẽ ›

  • Nếu bạn đánh tôi, tôi sẽ đánh lại bạn. Nhưng khi bạn đánh tôi nếu tôi không đánh lại, một là tôi đã có lỗi với bạn, hai là bạn nên về nhà tự đánh vào mặt mình. Bạn không còn xứng đáng để bị tôi đánh.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét