21 thg 5, 2013

Tagged Under: , , , , , ,

Yêu thương đang đợi đâu đó

By: Hoa Dang Nguyen On: 09:49
  • Chia sẽ ›

  • Không cần biết bạn đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nước mắt sẽ khô, trái tim tan vỡ sẽ lại lành và ở đâu đó một người thực sự quan tâm và yêu thương bạn đang đợi bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét