25 thg 8, 2013

Tagged Under: ,

Kiến thức và sự khôn ngoan

By: Hoa Dang Nguyen On: 09:55
  • Chia sẽ ›

  • Kiến thức xuất phát từ học tập. Sự khôn ngoan đến từ cuộc sống.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét