22 thg 9, 2013

Tagged Under: ,

Giá trị vật chất và tinh thần

By: Hoa Dang Nguyen On: 17:56
  • Chia sẽ ›

  • Đừng để những giá trị vật chất lấn át giá trị tinh thần bởi vì một ngày nào đó vật chất là thứ sẽ bị mất đi còn tinh thần sẽ còn mãi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét