24 thg 9, 2013

Tagged Under: , , ,

Quá khứ và hiện tại

By: Hoa Dang Nguyen On: 10:07
  • Chia sẽ ›


  • Cứ thêm một giây bạn dùng để vương vấn quá khứ thì bạn lại mất thêm một giây của hiện tại.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét