15 thg 11, 2013

Tagged Under: , ,

Cần luôn luôn phấn đấu

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:28
  • Chia sẽ ›


  • Đừng bao giờ được hài lòng với hiện tại. Luôn luôn phấn đấu để cải thiện không quan trọng bạn nghĩ rằng bạn tốt như thế nào.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét