16 thg 11, 2013

Tagged Under: , , ,

Học cách tha thứ để hồi phục

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:25
  • Chia sẽ ›


  • Bạn sẽ bắt đầu hồi phục trở lại khi bạn để quá khứ đau buồn qua đi, tha thứ cho những ai đã làm điều sai trái với bạn và học cách tha thứ cho bản thân khỏi những lỗi lầm của chính mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét