25 thg 11, 2013

Tagged Under: ,

Ít đáp lại thanh bình hơn

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:29
  • Chia sẽ ›


  • Càng ít đáp lại những con người không bình thường, chỉ biết chỉ chích, châm biếm, dìm hàng người khác..cuộc sống của bạn càng thanh bình hơn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét