21 thg 11, 2013

Tagged Under: , ,

Lời thầy dạy

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:43
  • Chia sẽ ›


  • Dẫu mai đi bốn phương trời, những lời thầy dạy đời đời khắc ghi!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét