21 thg 11, 2013

Tagged Under: ,

Món quà tuyệt vời nhất

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:45
  • Chia sẽ ›


  • Món quà tuyệt vời nhất mà bạn dành cho người khác chính là thời gian của bạn, bởi vì bạn cho đi thứ không bao giờ quay trở lại!


    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét