18 thg 11, 2013

Tagged Under: , , ,

Một kết thúc là một sự khởi đầu mới

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:09
  • Chia sẽ ›

  • Mỗi câu chuyện có kết thúc. Nhưng trong cuộc sống, mỗi kết thúc đều đánh dấu một sự khởi đầu mới.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét