18 thg 11, 2013

Tagged Under: , ,

Sống là trải nghiệm

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:35
  • Chia sẽ ›


  • Cuộc sống là những trải nghiệm. Hãy giương buồm lên và ra khơi. Làm những điều bạn ấp ủ mà vẫn chưa thực hiện. Sống một cuộc sống mà lúc kết thúc, bạn sẽ không hối tiếc.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét