22 thg 11, 2013

Tagged Under: , , ,

Sự thay đổi và sự sợ hãi

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:55
  • Chia sẽ ›


  • Thay đổi có thể đáng sợ, nhưng bạn có biết điều gì còn đáng sợ hơn ? Đó là cho phép sự sợ hãi ngăn chặn bước tiến của bạn, đẩy lùi bạn!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét