18 thg 11, 2013

Tagged Under: ,

Trưởng thành và tìm thấy mình

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:22
  • Chia sẽ ›


  • Đôi khi phải mất tất cả mọi thứ thì cuối cùng bạn mới trưởng thành và tìm thấy chính mình.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét