13 thg 12, 2013

Tagged Under: , , ,

Bạn xứng đáng nhiều hơn thế

By: Hoa Dang Nguyen On: 13:45
  • Chia sẽ ›


  • Bạn không thể ép buộc bản thân ngừng thích hoặc yêu ai đó, nhưng bạn có thể nói với bản thân mình rằng bạn xứng đáng nhiều hơn thế và cố gắng để tiếp tục.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét