13 thg 12, 2013

Tagged Under: , , , ,

Bới móc quá khứ

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:08
  • Chia sẽ ›


  • Người ta thường thích bới móc quá khứ của bạn khi hiện tại và tương lai của bạn trông có vẻ tốt hơn họ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét