18 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Chỉ mình bạn mới làm được

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:06
  • Chia sẽ ›


  • Chỉ có bạn mới có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Không ai có thể làm điều đó cho bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét