12 thg 12, 2013

Tagged Under: ,

Hai thứ bạn không phải theo đuổi

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:07
  • Chia sẽ ›


  • Hai thứ mà bạn không cần phải theo đuổi là: những người bạn thực sự và tình yêu thực sự.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét