12 thg 12, 2013

Tagged Under: , , ,

Hạnh phúc đến từ bên trong

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:48
  • Chia sẽ ›


  • Hạnh phúc không được xác định bằng những gì xung quanh bạn mà bằng những gì đang diễn ra bên trong bạn.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét