12 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác

By: Hoa Dang Nguyen On: 22:05
  • Chia sẽ ›


  • Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác, mặc dù nó không có nghĩa gì với bạn nhưng có thể là tấc cả đối với họ.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét