31 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Học cách chấm dứt

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:15
  • Chia sẽ ›


  • Mỗi ngày bạn cần phải học cách chấm dứt những thứ giữ chân bạn lại. Bạn phải thoát khỏi tiêu cực của chính bản thân, như thế bạn mới có thể học cách bay.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét