21 thg 12, 2013

Tagged Under: , , , , ,

Đã đến lúc quên

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:44
  • Chia sẽ ›


  • Đừng để một điều gì đó qua lâu rồi vẫn tiếp tục kiểm soát bạn. Đã đến lúc quên nó đi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét