21 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Luôn có thể kiểm soát

By: Hoa Dang Nguyen On: 14:14
  • Chia sẽ ›


  • Bạn không thể kiểm soát được việc bạn đến từ đâu, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát nơi mà bạn muốn đến.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét