12 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Lý do khiến bạn từ bỏ nhanh

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:56
  • Chia sẽ ›


  • Lý do khiến hầu hết mọi người từ bỏ khá nhanh là bởi vì họ thường nhìn vào chặng đường họ phải đi là xa bao nhiêu nữa thay vì họ đã đạt được những gì.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét