16 thg 12, 2013

Tagged Under: , , , ,

Mạnh mẽ hơn ngày mai

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:04
  • Chia sẽ ›


  • Những gì làm tổn thương bạn hôm nay sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn vào ngày mai.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét