31 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Những gì tốt nhất

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:18
  • Chia sẽ ›


  • Đôi khi những gì chúng ta muốn không phải là những gì tốt nhất cho chúng ta.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét