14 thg 12, 2013

Tagged Under: , , , ,

Nỗi đau đằng sau

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:55
  • Chia sẽ ›


  • Đằng sau tất cả những gì đẹp đẽ, đều có ẩn giấu nỗi đau nào đó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét