18 thg 12, 2013

Tagged Under: , ,

Phàm là con người

By: Hoa Dang Nguyen On: 21:37
  • Chia sẽ ›


  • Là con người thì có lúc vui lúc buồn, lúc lên lúc xuống..vì thế đừng mãi tận hưởng lạc thú cũng đừng mãi ủ rũ than thân.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét