15 thg 12, 2013

Tagged Under: ,

Tất cả đều có lý do

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:38
  • Chia sẽ ›


  • Tin tưởng rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do, ngay cả khi bạn không đủ khôn ngoan để nhìn thấy nó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét