31 thg 12, 2013

Tagged Under: , , , , , ,

Đừng đánh giá thấp

By: Hoa Dang Nguyen On: 12:21
  • Chia sẽ ›


  • Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân hoặc khả năng của bạn. Sai sót của bạn cũng chính là bàn đạp đưa bạn từ hiện tại tới đích đến không xa. -Susan Gale

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét