16 thg 4, 2014

Tagged Under: , , ,

Dòng chảy tự nhiên của cuộc sống

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:41
  • Chia sẽ ›


  • Bạn càng cố gắng kiểm soát một cái gì đó bao nhiêu, nó càng kiểm soát bạn bấy nhiêu. Hãy thả lỏng cho bản thân và để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của nó.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét