16 thg 4, 2014

Tagged Under: , , ,

Khởi đầu luôn khó khăn

By: Hoa Dang Nguyen On: 17:12
  • Chia sẽ ›

  • Don't give up. The beginning is always the hardest.
    Đừng bỏ cuộc. Khởi đầu luôn là phần khó khăn nhất.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét