17 thg 4, 2014

Tagged Under: , , ,

Quyền ý kiến và quyền bỏ qua

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:01
  • Chia sẽ ›


  • Not every person is going to understand you and that's okay. They have a right to their opinion and you have every right to ignore it. -Joel Osteen

    Không phải ai cũng sẽ hiểu bạn và điều đó là bình thường. Họ có quyền ý kiến ​​và bạn có quyền bỏ qua.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét